Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności wraz z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO.

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą ART-POL (Usługodawca)

określa, w jaki sposób Usługodawca gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów oraz użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem cminer.pl . Właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem cminer.pl (Serwis) jest Usługodawca.

1. Administrator danych osobowych Klientów

W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Usługodawca informuje, że administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane użytkowników Serwisu (Klient) jest, zgodnie z art. 13 RODO, ART-POL, z którym, można się skontaktować pod podanym

adresem e-mail: sklep@saleshop.pl.

2. Jakie dane osobowe Klientów przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe wszystkich użytkowników Serwisu:

 • cookies
 • adres IP
 • informacje o przeglądarce
 • informacje o urządzeniu

Przetwarzamy następujące dodatkowe dane osobowe zarejestrowanych użytkowników Serwisu:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko (firma w przypadku przedsiębiorców)
 • numer telefonu
 • adres
 • hasło, wybierane dowolnie, przechowywane w postaci zaszyfrowanej,

niewidoczne w postaci zwykłego tekstu

Korzystanie z Serwisu i podanie przez Klienta powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie w/w dodatkowych danych przez użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem (patrz treść regulaminu dostępnego TUTAJ), w tym dokonanie zakupów i ich transport pod wskazany adres. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą nam Państwo podać swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem Umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z serwisu cminer.pl w wyżej opisany sposób.

3. Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych Klientów

Państwa dane osobowe określone w punkcie 2 niniejszego dokumentu, będą przetwarzane w celu i w terminie:

 • marketingowym w związku z zawartością Serwisu po otrzymaniu stosownej zgody od Państwa (art. 6 ust.1 lit.a RODO) do momentu odwołania zgody;
 • wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, tak w zakresie usługi newsletter, usługi dokonania zakupów i ich transportu jak i korzystania z Serwisu (art. 6 ust.1 lit.b RODO) do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
 • obsługi Państwa reklamacji oraz zgłoszeń (art. 6 ust.1 lit.c RODO) w terminie 6 lat od końca roku, w którym dokonano reklamacji/zgłoszenia;
 • celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit.c RODO) w terminie 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami (art. 6 ust.1 lit.f RODO) w terminie, odpowiednio, 3 lat i 6 lat od końca roku, w którym umowa mogąca być podstawą tych roszczeń wygasła lub uległa rozwiązaniu;
 • marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście Państwo bądź nie zgodę (art. 6 ust.1 lit.f RODO) w terminie do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy łączącej państwa z Usługodawcą. Usługodawca przetwarza Państwa dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dochodzenia roszczeń Usługodawcy oraz obrony przed Państwa roszczeniami, a także

marketingu własnych towarów i usług w zakresie innym niż ten, dla którego wyraziliście Państwo bądź nie zgodę. W zakresie marketingu chodzi o inny niż mailowy lub telefoniczny marketing usług i towarów Usługodawcy (ulotki, reklamy w Serwisie).

4. Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Klienta. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszeniejakości usług oferowanych przez Serwis poprzez:

 1. usprawnienie procesu wyboru i zamawiania produktów;
 2. informowanie o preferencjach Klienta;
 3. tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z usług Serwisu.

Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

5. Komu przekazujemy dane osobowe Klientów

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji (w tym Bankom), które zawierają Państwo na platformie Serwisu oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, osobom przez zatrudnionym, firmie hostingowej obsługującej Naszą pocztę mailową, firmie pośredniczącej w wysyłaniu newsletterów i sms-ów, podmiotom współpracującym z Nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych.

6. Przekazywanie Państwa danych do Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub Irlandii ze względu na używanie przez serwis saleshop infrastruktury

technicznej dostarczonej przez firmę Google LLC.

Komisja Europejska stwierdziła w tym przypadku odpowiedni stopień ochrony Państwa danych na

terenie USA (Privacy Shield).

7. Bezpieczeństwo danych

Usługodawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej z Klientem umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poprzez wysłanie specyfikacji wskazującej zamawiane produkty w wybranym przez Klienta sklepie. W powyższy sposób treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania po uzyskaniu Państwa zgody). Profilowanie danych osobowych przez Usługodawcę polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny Państwa preferencji zakupowych w konsekwencji, czego będą Państwo otrzymywać informacje o aktualnych promocjach i

rabatach.

8. Przechowywanie danych osobowych i prawa Klienta

Macie Państwo prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy prawa, w tym RODO, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W trakcie zamawiania produktów, do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, Klienci posiadający konto w Serwisie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@cminer.pl

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Klienci posiadający konto w Serwisie o zmianie niniejszej Polityki prywatności zostaną poinformowani za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl